Grønne byer

Megabyer til klimakamp

Løsningen på den globale klimakrisen står og faller med utviklingen i de store byene. Mer enn 70 % av utslippene skjer her. Grønn storbyutvikling er et av de viktigste virkemidlene for å løse den globale klimautfordringen., mener forskere. Mer fra COP21 i Paris her.

Grønne byer gir klimahåp

Løsningen på den globale klimakrisen står og faller med utviklingen i byene, hevder klimaforskere. Mer enn 80 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene kommer fra bysamfunn. Klarer vi å snu utviklingen?